Tietosuojaseloste

Henkilötietorekisterinpitäjä

Sivusto: https://venekoulutukset.fi

Nimi: Venetaito tmi
Y-tunnus: 3421827-8
Osoite: Uudentuvantie 40b C
Postinumero: 00680
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 050 312 0416
Sähköpostiosoite: info@venekoulutukset.fi

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Jukka Wallinheimo
Puhelinnumero: 050 312 0416
Sähköposti: jukka@venekoulutukset.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Käytämme rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

– Kursseille osallistuvien henkilöiden rekisteröimiseen

– Osallistujille kommunikointiin (esim. laskutus, peruutuksista ja muutoksista ilmoittaminen)

– Toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen (osallistujamäärien seuraamiseen)

– Kursseista tiedottamiseen (sähköpostilistalle)

Automaattinen päätöksenteko

Emme tee automaattista päätöksentekoa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Oikeutettu etu

Voimme käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.

Tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Rekisteröidyt

Henkilöt, jotka ovat ilmoittautuneet kursseille tai sähköpostilistalle.Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoryhmät

Perustiedot

  • Nimi
  • Veneilyseura (Näkyy julkisesti ilmoittautumislistalla)

Yhteys- ja osoitetiedot

  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • IP-osoite

Muut

  • Kurssi, jolle henkilö on ilmoittautunut
  • Ilmoittautumisajankohta
  • Ravintoaineallergiat ja erikoisruokavaliot
  • Nimimerkki (näkyy julkisesti ilmoittautumislistalla)

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Venekoulutukset ei luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolelle tai muihin käyttötarkoituksiin. Nimimerkki ja veneilyseura näkyvät julkisesti kurssin ilmoittautumislistalla.

Mikäli yksittäinen kurssi järjestetään jonkun toisen tahon toimesta, mutta ilmoittautumisen tapahtuessa meidän hallinnoimana, voidaan luovuttaa ilmoitetut tiedot kyseisen kurssin järjestäjälle kurssin järjestämistarkoitukseen. Tällaisessa tapauksessa tästä ilmoitetaan kurssin ilmoittautumissivulla.

Tietojen siirtäminen

Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisia toimijoita henkilötietojensa käsittelyssä Internet-sivujen ylläpidon osalta.

Ylläpidosta vastaa Hostingpalvelut (hostingpalvelut.fi) palveluntarjoaja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Osa ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen yleensä selaimensa asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisteröidyn oikeudet

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus kerran vuodessa saada vahvistus siitä, onko henkilötietojasi käsitelty Rekisterinpitäjän toimesta sekä jäljennös henkilötiedoista. Jäljennös toimitetaan sähköisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, josta pyyntö on esitetty, sillä edellytyksellä, että käsittelemämme henkilötiedot ovat tunnistettavissa kyseisellä sähköpostiosoitteella.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Tiedon virheellisyys ratkaistaan tapauskohtaisesti sen perusteella, onko tieto käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen (tarpeeton, puutteellinen, vanhentunut).

3. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot.

4. Käsittelyn rajoittaminen

Emme ole tunnistaneet toiminnassamme tapausta, jossa käsittelyn rajoittaminen olisi järkevä toimenpide. Mikäli et halua tietojasi käsiteltävän katso kohta 3. ”Oikeus tietojen poistamiseen”.

5. Käsittelyn vastustaminen

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilötietojesi poistamista. Katso kohta 3. ”Oikeus tietojen poistamiseen”.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Toimitamme henkilötietosi sähköisessä muodossa. Katso kohta 1. ”Oikeus saada pääsy tietoihin”.

7. Oikeus peruuttaa suostumus

Henkilötietojesi käsittely ei perustu suostumukseen.

8. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Mikäli katsot, että rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt tietojasi lainmukaisesti voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä vastaa kaikkiin rekisteröityjen oikeuksiin liittyviin pyyntöihin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Mikäli määräaikaa jatketaan, ilmoitamme kaikille pyytäjille viivästymisestä ja siihen johtuneista syistä kuukauden sisään pyynnön vastaanottamisesta.

Huomaathan, että kunkin oikeuden käyttämiseksi rekisterinpitäjän on tunnistettava sinut. Tunnistaminen tehdään aina Rekisterinpitäjän hyväksymiä tunnistusmenetelmiä käyttäen.

Käyttääksesi mitä tahansa näistä oikeuksista lähestythän sähköpostilla rekisterinpitäjää.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Sähköinen ilmoittautumisrekisteri sijaitsee Hostingpalvelu-palveluntarjoajan ylläpitämässä palvelussa, joka on käyttäjätunnuksin suojattu.

Päivitetty 7.3.2024