Peruutusehdot

Koulutuksiin ilmoittautuminen on lähtökohtaisesti aina sitova.

Kouluttaja peruuttaa

Paikka voidaan antaa mahdolliselle jonottajalle ja ilmoittautuminen poistaa, jos kurssimaksua ei ole suoritettu kurssimaksun laskun eräpäivään mennessä.

Koulutus järjestetään vain, mikäli sille ilmoitettu osallistujien minimimäärä täyttyy.

Järjestäjä voi peruuttaa koulutuksen missä vaiheessa tahansa mikäli yleinen tilanne niin vaatii (esim. pandemia) tai ylivoimaisen esteen ilmaantuessa (esim. kouluttajan sairastuminen). Jos koulutus peruutetaan järjestäjän toimesta, suoritetut kurssimaksut palautetaan.

Osallistuja peruuttaa

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi, kun viesti siitä on vastaanotettu sähköpostitse.

Estyneen henkilön on tilalleen mahdollista omatoimisesti vaihtaa toinen osallistuja veloituksetta. Tämä on aina ilmoitettava kurssijärjestäjälle sähköpostitse.

Sairastapauksissa palautetaan osallistumismaksu lääkärintodistusta vastaan vähennettynä 15 € toimistokuluilla.

Jonotus

Jos kouluts on myyty loppuun ja jonossa on ilmoittautuneita, peruutustapauksessa vapautuvalle paikalle nousee automaattisesti jonosta ensimmäinen jonottaja. Ilmoitamme tästä kyseiselle henkilölle heti sekä sähköpostiviestillä että tekstiviestillä. Jonosta nousseen pitää vastata tähän viestiin seuraavaan iltapäivään klo 18 mennessä saadakseen tarjolla olevan paikan. Ellei vastausta saada, tulkitaan se niin, ettei koulutuspaikalle enää ole tarvetta, ilmoittautuminen poistetaan ja jonosta otetaan seuraava vapautuneelle paikalle.